Dutch–English dictionary

English translation of the Dutch word komen

Dutch → English
DutchEnglish (translated indirectly)Esperanto
(klaarkomen)
aan komen lopen
(beginnen met; nader treden; toetreden; komen aanlopen)
; ;
aan zijn trekken komen
come into one’s own
ricevi sian parton
(bevallen)
be in labour
;
(dichtbij komen; naderen);
come closer
apudiĝi
(nabijkomen; nader treden); ;
come close
;
come closer
;
come on
(afhalen; komen halen; ophalen);
pick up
;
take up
ekstari
te boven komen
(doorwórstelen)
; ; ; ;
outclass
;
outscore
;
outshine
;
surpass
;
get the best of
;
get the better of
; ;
(opdagen; uitkomen; verschijnen; voor de dag komen; voor den dag komen);
te voorschijn komen
(arriveren; belanden)
(zwaarder worden);
put on weight
plipeziĝi
(aanraken; toucheren)
get ready
pretiĝi
(genieten; krijgen; ontvangen);
(herstellen)
(krijgen)
; come in
;
eliĝi
;
go through
;
(opbrengst)
income
;
(aanwippen)
drop in
viziteti
malrigidiĝi
come along
(nader treden);
come close
arrive afterwards; come afterwards; come later;
veni poste
(naleven; vervullen; zich houden aan); ;
newcomer
(ontstaan)
(afspreken)
; ; ; ;
outclass
;
outscore
;
outshine
;
surpass
;
get the best of
;
get the better of
; ;
;
betide
okazi al
; ; ;
(rondzien)
(bijeenkomen; vergaderen)
assemble
;
convene
; ;
(samenlopen)
converge
(samenscholen)
assemble
(ontmoeten; treffen)
(ontmoeten); ; come across
(aanlanden; belanden)
end up
be worthy of
;
deserve
;
earn
;
(opdagen; te voorschijn komen; verschijnen; voor de dag komen; voor den dag komen);
(bewaarheid worden)
come true
efektiĝi
(ontluiken)
elburĝoniĝi
become acquainted
(conveniëren; gelegen komen; passen; schikken; voegen)
(afsteken)
stand out
reliefiĝi
(uitpakken); ;
(bewaarheid worden)
come true
veriĝi
(aanblik; aanzien; air; aspect; uiterlijk; verschijning); ;
countenance
;
guise
; ;
(zich bevinden)
be found
(zich voordoen)
prezentiĝi
(gebeuren; geschieden; gevallen; omgaan; optreden; passeren; plaatsgrijpen; voorvallen; zich voordoen; zich toedragen); ;
(eruitzien; ogen; zien);
(verhoeden)
forestall
;
obviate
;
prevent
(resulteren; volgen; voortspruiten; voortvloeien)
(afstammen; ontspruiten); ; ;
deveni
(ontspringen);
(bloeien; floreren; gedijen; tieren)
thrive
(terugkeren; terugkomen; wederkeren; weeromkomen; weerkeren);
(terugkeren; terugkomen; wederkeren; wederkomen; weerkeren);
(ontkomen)
DutchEnglish
komenamount; call; call for; come; come along; get
KomenComine
aan zijn trekken komencome into one’s own
achter iets komenfind something out
afwachten wat er komen gaatawait developments; await further developments
als er ooit iets van komtif it ever comes to anything
als ik zou komen te overlijdenif I should die; if I should come to die
daarbij komt nog dat …added to this …
dat komt van hetthat comes of
dat moest er nog bij komen!that would be the last straw!
eerlijk aan iets komencome by something honestly
erachter komenfind out about it; get the hang of it; make out; discover; detect; find out
eraf komen metland up with
ergens in kunnen komenunderstand something
er komt regenwe are going to have rain
er kwam maar geen …no … was forthcoming
er moge van komen wat wilcome what may
er niet op aan komenbe unimportant
er niet op kunnen komennot be able to think of it; not be able to remember it; not be able to recall it
er niet toe kunnen komennot be able to bring oneself to do it
eroverheen komenlive it down
eruit komenwork it out
er zal niets van komennothing will come of it
het komt op …it comes to …; it works out at …
hij kwam naast mij te zittenhe happened to have his seat next to mine
hij kwam naast mij zittenhe sat down by my side
hij zal er wel komenhe is sure to get there; he is sure to succeed
hoe bent u daartoe gekomen?how did you come to do it?
hoe duur komt ons dat te staan?what does it cost us?
hoe is het gekomen?how has it come about?
hoe kom ik aan het geld?how am I to come by the money?; how am I to get the money?; how am I to raise the money?
hoe kom ik daar?how do I get there?
hoe kom je daaraan?how have you come by it?; how did you find out?; how did you get knowledge of it?
hoe kom je erbij?how on earth did you come up with that?; what makes you think so?
hoe komt het dat …?whence comes it that …?
iemand liever zien gaan dan komenlike somebody’s room better than his company
ik kom dadelijk bij uI’ll join you directly
ik kom er niet uitI can’t make it out
komen doorget through
komen opcome to; hit; stand at; strike; think of; amount to
kom er niet aan!don’t touch it!
kun jij eruit komen?what do you make of it?
moeten komen kijkencome and see; come and have a look
naar iemand toe komencome up to somebody
om het leven komenlose one’s life; perish
onder een auto komenbe run over by a car
op hoeveel komt …?how much is …?
op hoeveel komt dat?what does it come to?
overeind komenrise
te boven komenget over; outgrow; outlive; outwear; overcome; pull out of; put behind one; surmount; weather
te hulp komencome to the rescue; succour
te kort komenbe short of; come short of; fall short of; want
ter zake komencome to the point; get down to bedrock; get to the point
te stade komenbe serviceable; be useful; come in handy; stand in good stead
te voorschijn komenbreak forth; come forth; emerge; show up; turn out; turn up; appear; make one’s appearance; come out
tot een regeling komencome to a settlement; arrive at a settlement; reach a settlement
tot een resultaat komenarrive at a result
tot iemand komencome to somebody
tot zichzelf komencome to one’s senses
van … zal niets komenthere will be no …
waar kom jij ineens vandaan?where do you spring from?
waar komt u vandaan?where do you come from?; where do you hail from?; where are you from?
wat zal ervan komen?what is it going to end in?
zo kom je er nietthis is not the right way; in this way you’ll never make it; in this way you’ll never succeed; this will get you nowhere
aankomenarrive; call in; check in; come; come in; come on; come over; come round; come up; gain; get in; land; put on weight; touch
afkomenderive; get finished; be published; cough up; walk down
bekomenagree with; get; obtain; receive; suit; recover
bijkomencome round; come to; pick up; come to one’s senses; come to oneself again; gain; put on weight; wake; waken
binnenkomencheck in; come in; coming‐in; draw in; enter; get in; get into; come into port; walk in
doorkomencome through; cutting; pass through; get through; break through
inkomencoming‐in; income
komstadvent; arrival; coming; incoming
laatkomerlatecomer
langskomenpass by; come by; drop in; drop by
loskomencome on; loosen up; open out; open up; thaw; come out of one’s shell; unbutton; get loose; get off the ground
meekomencome along
nabijkomenapproximate; come near; come near to; come close; come close to; approach
nakomenfulfil; honour; implement; make good; come afterwards; come later; come later on; arrive afterwards; follow; come after; meet
neerkomenalight; come down; crash; descend; fall; land; shower
nieuwkomernewcomer
omhoogkomenrise up
opkomencome; come on; come out; come up; emerge; emersion; enter; entrance; erupt; flow; make one’s bows; object; join the colours; rise; rise up; spring; spring up; turn out; get up; get up again; recover one’s legs; present oneself; appear; arise; crop up; turn up; be eaten all
overeenkomenagree; condition; correspond; covenant; stipulate; be in keeping with; agree on
óverkomencome; come across; come over; get across; get over
overkómenbefall; betide; happen to
rondkijkenlook about
samenkomenassemble; centre; convene; flock; flock together; forgather; gather; meet; meet up; merge; rendez‐vous; get together
tegenkomenencounter; light on; light upon; meet; come across
telaatkomerlatecomer
terechtkomenland; fetch up; be found; be found again
thuiskomencome home; get home
toekomenaccrue to; redound
uitkomenbud; burgeon; come; come out; come right; come to be realized; come true; debouch; emerge; hatch; issue; lead; show; come out of the shell; turn out; compete; suit; stand out; be brought to light; become known; appear; be published; work out; make ends meet; make both ends meet
voorbijkomencome by; pass; pass by
vóórkomenair; appear; appearance; aspect; come round; complexion; countenance; face; figure; guise; incidence; likeness; look; mien; occur; occurrence; physiognomy; presence; semblance; strike; come up for trial; get ahead; come on; be found; be met with; happen; appear to; seem to; looks
voorkómenanticipate; anticipation; be beforehand with; forerun; forestall; head off; obviate; preclude; prevent
voortkomenderive; get on; get along; proceed; originate; arise; spring; result; emanate
vooruitkomenadvance; get ahead; get on; progress; rise; thrive; go ahead; make headway
vrijkomenget off; come out; be released; be liberated
wegkomenget away