Diccionario neerlandés–español

Traducción española de la palabra neerlandesa vinden

neerlandés → español
  
neerlandésespañol (traducido indirectamente)esperanto
encontrar
;
hallar
(achten; geloven; menen; van mening zijn)
opinar
(eraan gaan; omkomen; óndergaan; sneven; te gronde gaan; vergaan; verongelukken; het leven laten; het leven verliezen)
perecer
comprobar
;
constatar
(beleven; doormaken; ervaren; meemaken)
experimentar
;
pasar la experiencia
(aan de hand zijn; gebeuren; geschieden; omgaan; plaatsgrijpen; plaatshebben; zich afspelen; zich voltrekken)
acontecer
; ;
realizarse
;
tener lugar
descubrir
inventar