Dutch–English dictionary

English translation of the Dutch word zeggen

Dutch → English
DutchEnglish (translated indirectly)Esperanto
(spreken);
(vertellen)
om zo te zeggen (bij wijze van spreken)so to speakpor tiel diri
(bekendmaken; mededelen; verwittigen);
notify
(afgelasten; annuleren; opzeggen; afblazen); ; ; ; ;
(uitlating)
(spreekwijze; zegswijze);
(predikaat)
(herhalen)
(herhalen; repeteren)
banal
;
bland
;
commonplace
;
hackneyed
;
trite
;
workaday
unsaid
nedirita
abjudiki
(neef)
(reciteren; voordragen)
reciti
(afgelasten; afzeggen); ; ; ; ;
unsubscribe
discharge
;
dismiss
; ;
retrench
; ;
(rondbrieven; uitstrooien)
publicize
answer back
(beloven; uitloven)
(betekenisvol; veelbetekenend);
(veelbetekenend; betekenisvol)
meaningfully
signifoplene
(beloven; toezeggen; uitloven)
communicate
;
get across
;
impart
;
put across
;
(beduiden; voorspéllen; voorzéggen; waarzeggen; profeteren)
augur
; ;
foretell
; ; ;
(influisteren; souffleren)
suflori
(voorspéllen; profeteren)
foretell
; ;
(beduiden; voorspéllen; voorzéggen; profeteren; vooruitzeggen)
augur
; ;
foretell
; ; ;
decision power
DutchEnglish
zeggenbid; pronounce; put; say; saying; speak; tell
al zeg ik het zelfthough I say it myself
dat is veel gezegdthat’s saying a good deal
dat moet jij nodig zeggen!you can talk!
dat wil nog niet zeggen datthat is not to say that
dat wil wat zeggenthat’s saying a good deal
er iets in te zeggen hebbenhave a voice in the matter
er is veel te zeggen voor …… has a lot to be said for it
er niets in te zeggen hebbenhave no voice in the matter
hardop zeggensay out
heb ik het niet gezegd?I told you so!
hoor wie het zegt!you can talk!
laten we zeggensay
men kan gerust zeggenone is safe in saying; it is safe to say
om zo te zeggenin a manner of speaking; so to speak; sort of
ook iets te zeggen hebbenhave a say; have some say
op zijn zachtst gezegdto put it mildly; to say the least
volgens uw eigen zeggenon your showing
wat men er ook van zeggein spite of anything people may say
wat u zegt!you don’t say!
weinig te zeggen hebben ophave little to say about
zeggen wat je op het hart hebthave one’s say; say one’s say
zeg het maar!shoot!
zeg het maarsay the word
zeg, hoor eens!say!
zeg op!say on!
zo gezegd zo gedaanno sooner said than done
aanzeggenannounce; notify; give notice of; warn
afzeggennix; blow off; call off; countermand; declare off; put off
dankzeggenthank; give thanks; render thanks; return thanks
gezegdabove‐said; above‐mentioned
gezegdeadage; catch‐phrase; dictum; expression; phrase; predicate; saw; saying; statement
nazeggenecho; repeat
nietszeggendcharacterless; dismal; inexpressive; meaningless; nondescript; nugatory; unmeaning; vacant; non‐committal
ongezegdunsaid
ontzeggendeny
onzegbaarunutterable; unspeakable; inexpressible; ineffable
oomzeggernephew
opzeggendeclare off; denounce; discontinue; recall; recitation; recite; rehearse; repeat; repetition; say
terugzeggenanswer back
toezeggenpromise
veelzeggendexpressive; meaningly; pregnant; pregnantly; revealing; telling; significant
verzeggenpromise away
voortzeggenmake known
voorzéggenforesay; foretell; predict; presage; prophesy
vóórzeggendictate; prompt; prompting
waarzeggentell fortunes
zeggenschapcontrol; say